Representantskapsmøtet 2020

Publisert 25.09.2020

Vi ser fram til å kunne samle delegater og øvrige deltakere til årets representantskapsmøte i Oslo i november.

Årets samling var opprinnelig planlagt i Kristiansand i juni, men måtte avlyses. Møtet i Oslo planlegges avholdt som et begrenset arrangement i tråd med de rammer som smittevernhensyn legger. Vi håper å kunne gjennomføre både et faglig program og utflukter. Invitasjon er sendt ut til avdelinger og lokallag. Et detaljert program publiseres her når det er klart. 

Har du spørsmål, kontakt organisasjonsrådgiver Ingunn Emdal, tlf. 482 18 156.