KONTAKT OSS

Foreningens hovedkontor ligger i Magistratgården i Kvadraturen i Oslo. Grunnet korona-situasjonen benytter flere av våre ansatte fortsatt delvis hjemmekontor. Ta kontakt for å avtale besøk. Sentralbordet er åpent mandag til fredag kl. 10 til 14.

Besøks- og postadresse: Dronningens gate 11, 0152 Oslo
Sentralbord: 23 31 70 70
E-post: post@fortidsminneforeningen.no

Hovedadministrasjonen

Sentralbord

Man. - fre. kl. 10 - 14


post@fortidsminneforeningen.no
23 31 70 70

Ola Harald Fjeldheim

Generalsekretær


ola@fortidsminneforeningen.no
918 84 386

Ingeborg Ekre

Økonomiansvarlig


ingeborg@fortidsminneforeningen.no
482 19 516

Espen Ophaug

Organisasjonssjef


espen@fortidsminneforeningen.no
952 08 619

Ingunn Emdal

Organisasjonsrådgiver


ingunn@fortidsminneforeningen.no
482 18 156

Christine Sundbø

Organisasjonssekretær


christine@fortidsminneforeningen.no
922 53 647

Bo Alexander Granbo

Myndighetskontakt


bo@fortidsminneforeningen.no
417 83 835

Ivar Moe

Ansvarlig redaktør


ivar@fortidsminneforeningen.no
901 35 046

Linn Willetts Borgen

Rådgiver forskning og fagutvikling


linn@fortidsminneforeningen.no
976 77 288

Trond Rødsmoen

Kommunikasjonsansvarlig


trond@fortidsminneforeningen.no
412 87 974

Merete Winness

Leder, Eiendom og museum


mw@fortidsminneforeningen.no
922 47 962

Astrid Galstad

Rådgiver formidling og publikumsutvikling


astrid@fortidsminneforeningen.no
901 69 336

Christina Ljosåk Ross

Rådgiver forvaltning, Eiendom og museum


christina@fortidsminneforeningen.no
934 52 160

Cathrine Lillo-Stenberg

Rådgiver eiendomsutvikling


cathrine@fortidsminneforeningen.no
993 09 260

Mathilde Sprovin

Leder, Avdeling bygningsvern


mathilde@fortidsminneforeningen.no
481 02 349

Hedda Skagen Paulson

Avdeling bygningsvern


hedda@fortidsminneforeningen.no
481 28 885

Lars Erik Haugen

Avdeling bygningsvern


larserik@fortidsminneforeningen.no
918 50 312

Joakim Rehaug Roth

Avdeling bygningsvern


joakim@fortidsminneforeningen.no
485 03 314