LOGTUN KIRKE

Kirken på Frostatinget

I følge Frostatingsloven var det en kirke her allerede på slutten av 1100-tallet, men den nåværende bygningen er trolig oppført rundt år 1500. Antakelig har både Frostatingets segl og lovboken vært oppbevart i en kiste som fortsatt finnes i kirken. Kirken ligger nær Tinghaugen på Logtun der Frostatinget årlig ble holdt ved Bottolvsmesse 17. juli.
Logtunvegen 128, Frosta, 7633

Frosta, Trøndelag

I Fortidsminneforeningens eie siden 1903

Tingets kirke, sognekirke, ruin og gjenoppbygging. Både beliggenhet, navn og funksjon knytter Logtun (lovtunet) kirke til tingstedet. Nåværende kirke dateres til seinmiddelalder, rundt 1500. Et dateringselement er en relikviekrukke som ble funnet i steinalteret. Krukken er forseglet med seglet til erkebiskop Gaute Ivarsson (1475-1510) og viser at alteret er innviet i hans tid. I tillegg til å være sognekirke må den også ha vært tingets kirke. Siste lagting på Frosta ble holdt på slutten av 1500-tallet.  

Fra byggearbeider til forfall. På 1600-tallet ble det gjort en rekke byggearbeider og endringer av interiøret med innsetting av prekestol og altertavle. Kirken fikk en takrytter over vestgavlen med et høyt spisst spir av trøndersk type. Vindfløyen hadde årstalene 1700-1721-1780 som viser til reparasjoner. I 1857 kjøpte Frosta kommune kirken. To år etter ble det bestemt å bygge en ny kirke i bygda, og denne sto ferdig i 1866. I 1868 ble treverket i Logtun kirke solgt på auksjon og kirken omgjort til ruin. Fra 1935 til 1950 ble bygningen restaurert og utrustet innvendig og kirken kunne innvies på nytt i 1950 etter frivillig innsats og innsamling av midler fra private.

Opplevelser i området: Frosta er ei halvøy i Trondheimsfjorden med et vakkert kulturlandskap rikt på historie og opplevelser. Her er tingstedet med bautasteiner, Tautra klosterruin, som også er i Fortidsminneforeningens eie, Klostergården og mye mer i en reise i historien. 

Kilder: «En reise gjennom norsk byggekunst» red. Terje Forseth. Fortidsminneforeningen 1994 /Frostating.no