NORE STAVKIRKE

Som å tre inn i et fargeskrin av et interiør

Den lille stavkirken ved Norefjorden står i en særstilling i norsk arkitekturhistorie. Ulikt andre stavkirker ble Nore antagelig bygget med tverrarmer mot nord og sør. Når man går inn hovedinngangens portal med kong Frederik 4.s monogram under gavlen, trer man inn i et fargeskrin av et interiør med rike dekorer fra 1600 – og 1700-tallet.
Fjordevegen 90 , Nore, 3629

Nore, Numedal, Buskerud (Viken)

I Fortidsminneforeningens eie siden 1890

Et unikum av en stavkirke. Kirken ble bygd ca. 1167. Den hadde svalganger, kor og korsarmer med apsis. Dette skilte Nore stavkirke fra samtidens kirker, og man kjenner ikke til andre kirkebygg i Norge eller Europa som kunne vært forbilde for konstruksjonen. Kirken ble delvis ombygd på 1600- og 1700-tallet. Skipets vestportal har rikt utskårne dekorasjoner med bladranker og dyreornamentikk. Dyrefigurene er drager og løver, og portalene er i slekt med lignende portaler i Telemark.

Ingen flate uten dekor. Nore stavkirkes dekorerte interiører er preget av dekorasjonsmaleres maleglede der ikke én flate er urørt av deres pensler. Dekoren er gjort i to runder: årene rundt 1650 og 1730. Den første ble bekostet av bygdas bønder, mulig etter pålegg fra presten. Begge korsarmene ble i 1730-årene dekorert med rebuser over bibeltekster, omkranset av blader og blomster. Alteret har en baldakin og altertavlens nattverdsmotiv er antagelig malt i 1704, etter kopi av altertavlen i Lyngdal kirke, også i Numedal. Lite er bevart av middelalderens inventar og utstyr ut over et krusifiks, døpefont og sparsomme rester av middelalderdekor. Under prekestolen er det rester av de gamle veggfaste benkene. I stavkirken finnes også to runeinnskrifter, der den ene er en bønn: “Unn du meg alt godt”.

Opplevelser i området. Numedalen er kjent som Middelalderdalen med sine stavkirker og tømmerbygninger fra middelalderen. Fortidsminneforeningens eier også Uvdal stavkirke. Den årlige Middelalderuka har et rikt program for barn og voksne med foredrag, håndverk, musikk og utstillinger mm. Området har rike muligheter for aktive friluftsopplevelser, sommer som vinter. Visituvdal.

Kilder: «En reise gjennom norsk byggekunst» red. Terje Forseth. Fortidsminneforeningen 1994/

«Kirker i Norge» bind 4 Leif Anker ARFO 2005/ «Norges kirker» Sigrid og Håkon Christie. Gyldendal 1981/ Kildegjennomgang middelalderske kirkesteder i Buskerud fylke. Riksantikvaren 2015.