Vi søkjer vaktmeister for Borgund stavkyrkje og besøksenter

Publisert 14.07.2022

Søknadsfrist 1. august

Vi søkjer ein allsidig og nevenyttig person med kompetanse og interesse for tekniske anlegg og erfaring med både utvendig og innvendig vedlikehald av bygg. Søknadsfrist: Snarast og innan 1. august 2022.

Arbeidsgjevar:

Fortidsminneforeningen

Arbeidsoppgåver

Tilsyn med stavkyrkja. Drift og vedlikehald av bygg og tekniske installasjonar i h.t. krav og regelverk ved besøkssenteret. Brannvernleiar med ansvar for ettersyn og dokumentasjon av brannvernarbeidet ved besøkssenteret. Praktisk tilrettelegging i samband med dagleg drift og arrangement. Generelle vaktmeisteroppgåver ute og inne. Anna førefallande arbeid

Stillingsstorleik

Vekentleg kontroll av anlegget heile året. Inntil 35 % stilling i driftsesongen april til oktober.

Kvalifikasjonar

  • Fagbrev eller kompetanse som er relevant for stillingen.
  • Vi søkjer ein allsidig og nevenyttig person med kompetanse og interesse for tekniske anlegg.
  • Erfaring med både utvendig og innvendig vedlikehald av bygg.
  • Førarkort kl. B.
  • Evne til å planlegge og arbeide sjølvstendig.
  • Fleksibilitet.

Me tilbyr

  • Rettferdig løn.
  • Interessante og varierte arbeidsoppgåver
  • Fleksibel arbeidstid
  • Pensjonsordning i SPK

Nærare opplysningar om stillingen får du hjå Marit Wøllo, dagleg leiar. Tlf. 457 38 972. E-post: borgund@fortidsminneforeningen.no

Søknadsfrist: Snarast og innan 1.august 2022.