fbpx

Årboka

Fortidsminneforeningen ble stiftet i 1844. I 1846 ble den første utgaven av foreningens årbok utgitt. Med unntak av enkelte dobbeltårganger har det siden kommet årbøker for hvert år. Dermed er Fortidsminneforeningens årbok en av de publikasjoner her i landet som har vært utgitt sammenhengende i lengst tid.

Fortidsminneforeningens årbok er landets ledende faglige publikasjon i kulturminnevernet. Årboken er sammensatt av artikler som velges ut av årbokens redaksjon.

Redaktør:  Bodil Ruud

Telefon: 932 48 519  

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Redaksjonsråd:

Trond Indahl
Morten Stige
Oddbjørn Sørmoen
Ane Ohrvik
Even Smith Wergeland
Vegard Røhme

Annonseselger:

07 Media tlf. 918 16 012

Fortidsminneforeningens årbok 2018

Kulturminner i bruk
I Statsbudsjettet 2016 ble det proklamert at «Gjennom målretta og systematisk arbeid har kulturminneforvaltninga lagt vekt på vern gjennom bruk, då dette er den beste forvaltninga av kulturminna.» Noen av kulturminnene våre er i daglig bruk, mens andre står ubrukte. Noen kan enkelt tas i bruk, mens atter andre krever stor grad av tilrettelegging, med tilhørende krav om varsomhet.
Til Fortidsminneforeningens årbok 2018 ønsker vi velkommen artikler som vil diskutere nettopp bruk og konsekvensene for kulturminnene.
Sammenslåing av kommuner, ny infrastruktur, teknologiske nyvinninger og en bygge-ivrig regjering vil de neste årene gjøre at mange eksisterende og potensielle kulturminner blir overflødige. Flere store institusjoner skal flytte virksomheten til nye bygg, samtidig som bygninger oppført med klare formål mister sin funksjon. Hvordan skal ettertiden forholde seg symbolinnholdet i eldre anlegg? Hvordan kan vi ta vare på kulturminneverdiene samtidig som bygningene får videre liv gjennom ny bruk? Burde kulturminneforvaltningen ha bedre virkemidler til å styre mot «riktig bruk»?
Her kan hovedstadens Marienlyst, Ullevål sykehus, Nasjonalgalleriet og Kunstindustrimuseet tjene som eksempler for diskusjon. Men rådhus, bankbygg, posthus, togstasjoner, presteboliger, bedehus, kirker og låver over hele landet er minst like aktuelle.
Artikkelforslag kan ta utgangpunkt i følgende problemstillinger
 Hva har slagordet ‘vern gjennom bruk’ resultert i?
 Finnes det en riktig bruk av kulturminner?
 Hvilke konsekvenser har bruk, tap av bruk og endret bruk for kulturminner?
 Bør bruk styres, og skal den til og med underlegges målstyring? Hvordan diskuteres bruk i jussen?
 Hvordan argumentere for å ta vare på ubrukelige kulturminner?
 Skal all bruk av kulturminner initieres fra kulturminnefaglig hold?
Artikkelforslag i form av sammendrag på ca. en side kan sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 15.januar 2018

De siste tiårene har det blitt mer og mer vanlig at årboken består av en temabolk (se oversikt over temaårbøker nederst på denne siden) og en bolk med artikler som ikke knyttes sammen av et spesielt tema. Siden årtusenskiftet har årboken på fast basis brakt nye resultater av dendrokronologiske undersøkelser gjort av Norsk institutt for kulturminneforskning. Bokanmeldelser er også et fast innslag i de fleste årbøker.

Kom med forslag til artikler

Vi ber alle potensielle artikkelforfattere om å skrive en kort tekst om sin artikkelidé (ca. 8-10 linjer) og sende den til oss på følgende adresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

På grunn av lang produksjonstid, må redaksjonen bestemme hovedtrekkene i innholdet i årboka allerede i februar. Utgivelsen er i begynnelsen av desember. Artikkelforfatterne må være forberedt på å ferdigstille sitt stoff - både tekst og bilder - før 1. april.

Artikler til Fortidsminneforeningens årbok honoreres ikke, men forfatterene får en årbok og en PDF-fil av sin egen artikkel.

Tidligere temaårbøker

De siste tiårene har vi hatt følgende temaårbøker:

Årbok 2016: Krigens minner

Årbok 2015: Brann og byplanlegging

Årbok 2014: Dødens kulturminner

Årbok 2013: Eidsvoll 1814 

Årbok 2012: Riksantikvaren 100 år

Årbok 2011: Åpent tema

Årbok 2010: Elitens kulturminner


Årbok 2009: Interiører og gjenstander
Årbok 2008: Materialer og bygningsteknologi
Årbok 2007: Kulturminner som går ut av bruk
Årbok 2006: Farger i fortiden 
Årbok 2005: Unionsoppløsningen
Årbok 2004: Autentisitet 
Årbok 2003: Kulturmiljø og landskap 
Årbok 2002: Nasjonale klenodier 
Årbok 2001: Norske kirker
Årbok 2000: Norsk sykehusarkitektur

Årbok 1993: Fortidsminneforeningens historie 
Årbok 1992: Funksjonalismen i Norge
Årbok 1991: 1500-tallet - det glemte århundret i vår kulturhistorie 
Årbok 1990: Gerhard Fischer

Årbok 1989: Damsgård i Bergen 
Årbok 1988: Kristian 4. 
Årbok 1987: Klostre i Norge 
Årbok 1985: Kulturminner i Hedmark 
Årbok 1983: Kulturminner i Nord-Norge 
Årbok 1982: Kulturminner i Hordaland
Årbok 1980: Teknisk-industrierlle kulturminner

Register for årbøkene
Hvis du ønsker å lete deg fram til stoff som har vært publisert i årbøkene, har vi muligheter til å hjelpe deg.

Det finnes et registerbind for årbøkene 1845-1960, og et annet for perioden 1961-2000. Sistnevnte register er også tilgjengelig på internett. Begge registrene kan kjøpes i bokform fra Fortidsminneforeningen. Les mer om disse her: Register - årbøkene. I løpet av 2017 vil Nasjonalbiblioteket digialisere alle årbøkene.

Hvis du er interessert i å finne fram i årbøkene som er publisert fra og med 2001, ta kontakt med redaktøren på e-post Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.