fbpx

Åpent møte om bevaring og byutvikling i Arendal

Vi inviterer til en spennende fagkveld i en av Arendals flotteste bygninger- det gamle rådhuset.

Enten vi er håndverkere, saksbehandlere, politikere eller huseiere må vi alle forholde oss til reguleringsplaner som for eksempel Sentrum, Tyholmen, Kolbjørnsvik, Barbu, Sandvigen, Vrengen eller Narestø. 

Hvorfor må grunneiere i slike områder forholde seg til en strengere regulering enn andre? Planverket blir et verktøy til stor glede for noen og frustrasjon for andre.
Hvordan kan vi sammen ta vare på vår verneverdige bygningsmasse på best mulig måte?

I tillegg til en rekke foredragsholdere blir det tid til spørsmål og diskusjoner.

Foredragsholdere:
Generalsekretær i Fortidsminneforeningen Ola Fjeldheim
Fortidsminneforeningen avd. Aust-Agder v/ Nina Kjølsen Jernæs
Trafo arkitektur v/ Dagfrid Bråtane
Arendal kommune (byggesaksavdelingen)
Aust-Agder fylkeskommune (seksjon for kulturminnevern)
Arendal SV Einar Krafft-Myhren

Vel møtt!