fbpx

Møte for eiere av verneverdige hus i Drammen og omegn

Torsdag 5. september inviterer Drammen og omegn lokallag til møte spekket med informasjon om hvordan du best tar vare på et gammelt hus.

Torsdag 5. september (datoen er ikke spikret) inviterer Drammen og omegn lokallag til informasjonsmøte om verneverdige bygninger. Arrangementet passer først og fremst for eiere av bygninger og kulturminner med registrert kulturarvverdi, men også for allmennheten og alle som er interessert i å sikre kulturminner. 

Vil du vite mer om bygnignen du bor i, og hvordan du best kan ivareta de vernekvalitetene det representerer? Da er dette møtet før deg. Her får du informasjon om bygningers egenart samt hvordan nye kvalitetsstandarder knyttet til varme, isolering etc. best kan tilpasses de kulturarvverdier bygget i utgangspunktet representerer. 

Vi innleder med en presentasjon rundt tema verneklasse, kulturarv og generell informasjon om bygningsvern. Her vil vi også legge vekt på hva hva Fortidsminneforeningen kan tilby av råd og hjelp. Vi tar for oss stilhistorie og presenterer gode eksempler på hvordan bygg med fordel både kan istandsettes på en forsvarlig måte, som både tilfredsstiller dagens forventninger til standarder, samtidig som kulturarvverdiene er ivaretatt. På møtet får du også kjenskap til ulike støtteordninger samt komme i kontakt med tradisjonshåndverkere i Buskerud som har god erfaring med arbeid på kulturminner.

Dett er det andre av to informasjonsmøter.

Kontakt Drammen og omegn lokallag

FMF JUB GULL TEKST copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy