fbpx

Foredrag om kirken og konstruksjonen i Uvdal stavkirke 

Foredrag med Roald Renmælmo og Mattias Helje i Uvdal stavkirke under Middelalderuka i Numedal.

Roald: Kopi av Haltdalens stavkirkebygging, som metode for å forske på originalen.

Roald Renmælmo: Ansatt på NTNU som universitetslektor og PhD stipendiat hvor han under viser på tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern og restaurering.

Mattias: Spikeren i Middelalderens kirkefunksjon, produksjon og historie.

Mattias Helje: Utdannet kunstsmed med håndverksbrev.

22. juli kl. 19.00 i Uvdal stavkirke, Nore og Uvdal, Buskerud.

Inngang kr. 200,-. Kort/kontant.

Velkommen!