fbpx

Vellykket møte på Kongsberg

Det relativt nye lokallaget Kongsberg og Numedal i Buskerud avdeling var delarrangør i et viktig møte om kulturminner onsdag denne uken.

Møtet ble holdt på Bergverksmuseet i regi av Fortidsminneforeningen i Kongsberg og Numedal og Sølvverkets venner, og viser hvor mye styrke man får når flere kulturvernaktører går sammen. Mange har dratt lasset for å gjennomføre dette møtet, ikke minst Jørn Jensen og Odd Arne Helleberg. Det kom 46 registrerte fremmøtte og alle satt til siste slutt.  Det var stort engasjement i forsamlingen og lokallaget Kongsberg og Numedal vil fortsette å jobbe med denne typen møter i dialog med andre, som Sølvverkets venner og de andre historieforeningene. Målet er å konkretisere fremstøt for bedre finansiering av det fredede kulturminnet Kongsberg Sølvverk. Odd Arne Helleberg, med sine kontakter, hadde bidratt til at arrangementet fikk en dobbeltside med forhåndsomtale av i Kongsberg-avisen Laagendalsposten.

Last ned: Plakat 25042017 Foredragskveld FMF Smeltehytta