fbpx

Verneseier må Kongsberg: Fra rivevedtak til flytting

Bra jobba, Kongsberg og Numedal lokallag! Underskriftskampanje førte til at kommunen omgjorde eget rivevedtak av 1700-tallshus.

Mauritz Hansens gate nr 32 (fra 1911) og nr 34 (fra før 1793) i Kongsberg ble i 2017 vedtatt revet for å gi mer uteplass til en ny ungdomsskole som skal bygges like ved. En bygning som har stått i mer enn to hundre år skulle altså måtte vike for et vedtatt minstemål for uteareal i skolegården. Kortsiktig og historieløst, mente Fortidsminneforeningen Kongsberg og Numedal lokallag og skrev de to bygningene inn på Rødlista, foreningens oversikt over truede verneverdige kulturminner.

Etter en rekke avisoppslag og ulike møter og demonstrasjoner satte lokallaget før sommeren 2018 i gang en underskriftskampanje for å få saken tatt opp til ny behandling i kommunestyret. Ifølge kommuneloven § 39 a om innbyggerforslag kreves underskrift fra minst 2 prosent av kommunens innbyggere eller 300 personer for at en sak skal kunne kreves tatt opp til ny behandling. Det tok ikke lokallaget mange dagene å samle inn de nødvendige navnetrekkene.

Etter nok en lang kamp ført av Ap og H for å stoppe realitetsbehandlingen, bestemte flertallet likevel at Sak 2018/2303: «Stopp riving av Mauritz Hansens gate 32 og 34» skulle behandles. Avgjørelsen ble blant annet begrunnet i at «dette var første gang et slikt innbyggerinitiativ var reist for kommunestyret i Kongsberg». 

Nytt forslag på bordet i 11 time

Saken ble behandlet, men innbyggerinititiativet førte ikke til flertall for å spare de to husene – to stemmer manglet. Men underveis i behandlingen ble det fremmet et alternativt forslag fra KrF: å redde husene ved å flytte dem til ny adresse. Dette forslaget fikk flertall! Dermed omstøtte kommunestyret sitt eget rivevedtak fra 2017. 

55xYlLwF 400x400Husene ble flyttet på rot 16. november 2018 til Rogstadbakken 6. Dette løste også en annen konfliktsak: Rogstadbakken 6 er en branntomt fra 1978 midt i et unikt historisk gateløp: Flyttingen av de to husene satte dermed en stoppet for planer om bygging av et moderne kassebygg regulert inn der. De to verneverdige husene skal nå legges ut for salg som boliger på sin nye adresse.   

– Dette er en ganske hyggelig slutt på saken, sier Helge Skinnes, lokallagets leder. – Det hjalp mye å føre husene opp på Rødlista. Oppføringen ble brukt som et selvstendig argument for bevaring både i pressen og i kommunestyredebatter.

Selv om man i denne saken ideelt sett ønsket å bevare bygningene der de lå, må resultatet likevel kunne ses som mer enn en halv seier. Den viser hvordan kulturminnevernere kan nå frem selv når alt virker vedtatt og tapt.

"Alle" vil ta æren for løsningen

Selve transporten av bygningene gjennom byen var en stor sak lokalt, forteller Skinnes. – Husene gjør seg også ganske godt i det nye gateløpet, synes jeg. Nå kappes politikere om å ta æren for å ha funnet en så flott løsning – de samme som vedtok riving for et år siden! 

Det er uansett et faktum at det var Fortidsminneforeningens protester, krav om oppsettende virkning (at rivevedtaket ikke settes ut i live før saken/klager er endelig behandlet) og til slutt innbyggerinitiativet som reddet husene fra å bli jevnet med jorden. Kommunestyrets rivevedtak fra 2017 sto ved lag helt til de samme politikerne ble tvunget til å ta opp saken på nytt et knapt år senere.

Bra jobba, Kongsberg og Numedal lokallag. Sånt inspirerer!