fbpx

Arkitektkonkurranse om Kjøpmannsgata i Trondheim

Konkurransen skal legge til rette for nytt liv til gata og vollen ved den karakteristiske bryggerekka langs Nidelva i Trondheim.

Trondheim kommune og Statens vegvesen lyser nå ut den åpne internasjonale arkitektkonkurransen om Kjøpmannsgata.

Tekst: Grete Kristin Hennissen Foto:Trondheim kommune
Bryggene i Kjøpmannsgata er Trondheims stolthet og et av de mest fotograferte motivene i byen. De offentlige arealene rundt bryggene har imidlertid stort potensial til å bli mer attraktive. Kjøpmannsgata ble laget etter bybrannen i 1681 og er en av Cicignons hovedakser i Midtbyen.

Gata har et øvre og et nedre løp, som er adskilt av en langsgående voll. Vollen ble bygd både som festningsverk og brannsikring, og fremstår i dag som er barriere mellom bryggerekka langs Nidelva og resten av Midtbyen.

Brattørbrua blir om få år erstattet av en ny kjørebru og den verneverdige brua flyttes nærmere Krigsseilerplassen, og blir en ren gang- og sykkelbru.

Krigsseilerplassen er et byrom med flott beliggenhet, men med lite bruk. Ønsket er at både Krigsseilerplassen og Kjøpmannsgata skal bli mer attraktiv for både for opphold og ferdsel, og at man skal få fotgjengere og syklister fra både Brattøra og Bakklandet til å velge å legge veien om Kjøpmannsgata inn til sentrum.

Vi ønsker å få innspill til hvordan uterommene bør utformes for å gjøre området mer attraktivt for virksomheter og folk.

Prosjektleder for konkurransen, Mari Folven