fbpx

Seminar: "Den nordiske trebyen"

22.-23. september inviterer Fortidsminneforeningen, sammen med sine nordiske søsterorganisasjoner til en konferanse i Trondheim om fremtiden til våre trebyer.

”Den nordiske trebyen” kan oppleves i småbyer som Røros, Alingsås, Eksjö eller Raumo, og i de større byenes forsteder, som Port Arthur i Åbo og på Bakklandet i Trondheim. Den er ettertraktet som bomiljø, populært turistmål og unik kulturhistorie. Den tjener som inspirasjon for dagens byplanlegging, med fokus på sosial og miljømessig bærekraft. Den møter også mange utfordringer, og det er stort behov for kompatanse og samarbeid over sektorgrenser når det skal bevares, brukes og utvikles. Derfor er det viktig å utveksle erfaringer, dele kunnskap og spre det gode eksempel.

Konferansen er inspirert av ”Den nordiske trebyen”, et samnordisk prosjekt som i begynnelsen av 1970-tallet ble initiert av de nordiske riksantikvarembetene i samarbeid med ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) og med arkitektskolene i Helsingfors, Oslo og Stockholm. Trebyen var symbolet på fattigdom og elendighet, men prosjektet løftet frem de unike miljøene og mulighetene.

Prosjektet bidro strekt til at rivningsbølgen avtok. Et nytt synssett vokste frem og gjennom det et engasjement fra så vell kommuner som huseiere og allmennhet. Det ble avholdt en konferanse i Sandefjord  i 1972, en utstilling ble vist på flere plasser og et trettitalls rapporter ble publisert.

Det finnes i dag, over 40 år senere, flere grunner til også denne gangen å løfte frem trebyen på nordisk basis.  I 2016 medvirker også Danmark: bindingsverkshuset i den danske handelsbyen har samme historie og muligheter som det tømrede huset.

Dagens utfordringer krever nye angrepsvinkler, men fokus ligger på trebyenes unike verdier og muligheter. Vi løfter frem de gode eksemplene: kommunenes representanter, som arbeider i første rekke, deler sine erfaringer og vellykkede arbeidsmetoder. Deres ”erfaringer fra hverdagen” kompletteres med innspill fra universitet og andre forskningsmiljø.

Vi kommer til å jobbe sammen i to døgn, og utover forelesninger og seminar blir det forskjellige tematiserte besøk i den spennende trebyen Trondheim. Som et ekstra tilvalg tilbyr vi et studiebesøk til verdensarvstedet Røros.

Konferansen retter seg mot alle som arbeider med trebyer: arkitekter, planleggere, håndverkere, antikvarer, ansvarlige for næringsliv og turisme, samt alle for et hjerte for trebyen.

Dato for konferansen er 22.-23. september, med ekskursjon til Røros 23.-24. september.

Fullstendig program og informasjon om påmelding finner du på konferansens hjemmesider www.nordisktreby.org

Velkommen til Trondheim i september!