fbpx

Kurs:Bevaring og bruk av bygde og grønne kulturmiljøer

Hvordan skal vi ta vare på det bygde, det grønne og helheten når det stilles nye brukerkrav eller skal tilrettelegges for ny bruk?

Bevaring og bruk av bygde og grønne kulturmiljøer

Hvordan skal vi ta vare på det bygde, det grønne og helheten når det stilles nye brukerkrav eller skal tilrettelegges for ny bruk?

Vår kulturarv består av en rikdom og et mangfold av bygninger, hager og parker, og ofte er det helheten og samspillet mellom disse som er anleggets viktigste kulturhistoriske verdi.

Kursbeskrivelse:

God forvaltning av helhetlige kulturmiljøer med bygninger og grønne omgivelser krever særskilt kompetanse både hos bestiller, rådgiver og utførende. Kurset har som hensikt å være et møtested for ulike aktører og på den måten bidra til økt bestillerkompetanse og godt samarbeid i hele «verdikjeden» i arbeidet med å ivareta kulturhistoriske helheter av bygninger og omgivelser.

Det blir undervist i verneteori og praktisk forvaltning, og en rekke konkrete eksempelanlegg blir presentert. Helsesektorens kulturarv representerer hovedeksemplene, men det blir også presentert anlegg fra andre sektorer. Foreleserne kommer fra universitets- og høyskolemiljø og fra forvaltning. Kurset inkluderer flere befaringer til lokaliteter der det er mange relevante utfordringer knyttet til bruk og utvikling.

Kurset består av to moduler. Den første samlingen foregår i Bergen/ Os, den andre er lagt til Trondheim. Under kurset og i perioden mellom samlingene skal deltakerne arbeide i grupper på en prosjektoppgave som skal evalueres ved kursets slutt.

Tidspunkt for samlinger:

Onsdag 15. – torsdag 16. august 2018 i Bergen/ Os

Tirsdag 18. – torsdag 20. september 2018 i Trondheim

Målgruppe:

* Ansvarlige for forvaltning av offentlige kulturhistoriske eiendommer

* Andre fagpersoner som i sitt daglige virke arbeider med problemstillinger ved forvaltning av offentlig og privat verneverdig eiendom

* Arkitekter/landskapsarktitekter, rådgivere og utførende som arbeider med oppdrag innenfor dette fagområdet.

Påmeldingsfrist 10. juni 2018.

Les mer på: http://s.ntnu.no/aar6046

Meld deg på kurset her