fbpx

To nye lokallag på to uker!

Økt lokalt engasjement gjør Fortidsminneforeningen til en enda sterkere stemme innen kulturminnevernet. Nå har vi også lokallag i Os og i Orkdal.

Antall lokallag i Fortidsminneforeningen øker stadig. De to nyeste til å bli opprettet er Orkdal og omegn lokallag (Den trønderske avdeling), stiftet 27. februar, og Os lokallag (Hordaland avdeling), stiftet 9. mars.

fjellheim liteLokale kampsaker kan være en driver for etablering av nye lokallag. Når et kulturminne eller kulturmiljø i lokalsamfunnet trues, synliggjøres behovet for en forening som nettopp har som formål å redde kulturminner og formidle verdien av å bevare kulturarven. Nye lokallag gir foreningen økt tilstedeværelse i en eller flere kommuner, slik at vi gjennom våre aktive medlemmer kan følge med på alle slags saker innen vårt felt. Jo flere lokallag Fortidsminneforeningen har rundt om i landet, desto tettere kan foreningen følge med. Engasjementet for å redde et kulturminne begynner gjerne lokalt.

Både i Osøyri i Os kommune og i Orkanger i Orkdal kommune finnes et truet kulturminne Fortidsminneforeningen allerede har ført inn på Rødlista, oversikten over truede kulturminner avdelinger og lokallag er involvert i. I Osøyri er det forsamlinglokalet og landemerket Fjellheim fra 1938 som er rivingstruet, mens det i Orkanger er vedtatt å rive Sæther-tunet, det siste komplette gårdstunet fra 1800-tallet i byens sentrum. 

Ingebjørg Astrup er styreleder i Os og Johannes Lipphardt er styreleder i Orkdal. Vi ønsker sæther tunet 4 2nyvalgt styre og alle medlemmer i Os lokallag og Orkdal og omegn lokallag lykke til med arbeidet, både som vaktbikkje og samarbeidspartner lokalt. Det siste er vel så viktig. Å etablere god dialog med politikere, administrasjon, utbyggere, næringsliv, historielag og andre gir arbeidet vårt et langsiktig og forebyggende perspektiv.