fbpx

Torgmøte i Stjørdal

Søndag 10. november inviterer Sør-Innherred lokallag til aktiviteter på Stjørdal museum, der temaet er gamle ovner.

I Jubileumsåret ønsker vi å sette fokus på bygningsvern og tradisjonshåndverk. Gjennom direkte møter, veiledning og hyggelige aktiviteter ønsker vi å motivere huseiere og andre interesserte til å restaurere og ta vare på bygninger. lnnholdet i torgmøtene vil variere fra sted til sted, men arrangeres gjerne i tilknytning til allerede eksisterende markedsdager og lignende.

9. - 10. november er det kurs i restaurering av gamle over på Stjørdal museum.

Søndag 10. november inviterer Sør-Innherred lokallag til torgmøte på Stjørdal museum, der temaet er gamle ovner. 

En gammel ovn er et flott møbel med mye historie. Ovnen kan med enkle grep settes i stand slik at den fyller kravene til dagens vedfyring. Det er bra både for egen lommebok og for miljøet. 

Kursleder er Øyvind Heimstad som har drevet eget firma med restaurering av ovner i mange år. Heimstad har tidligere vært formidler og håndverker ved Stjørdal museum Værnes.

Søndag vil det være åpent for publikum i Hæsjgata på museet fra kl.12.00 til 14.00.

Der kan du se gamle hus og restaurerte gamle ovner.

Kursdeltakerne vil være i arbeid i det samme området.

Fortidsminneforeningens lokallag vil være der, representert av Øyvind Heimstad og Bjørn Sakshaug,

Kontakt Sør-Innherred lokallag

FMF JUB GULL TEKST copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy