fbpx

Håndverksdag på Stjørdal museum Værnes

Søndag 18. august deltar Sør-Innherred lokallag med håndverksaktiviteter på Stjørdal museum

Kl. 12.00 - 16.00

Demonstrasjon av gamle håndverksteknikker hele dagen. Disse deltar:


* Per Steinar Brevik hogger lafteknute
* Morten Pedersen har med Færingen sin
* Stjørdal Tradisjonsbåtlag deltar

* Lars Erik Støver kommer og smir
* Ivar Forbord kommer med småsløyd
* John Sakshaug viser vindusrestaurering

* Fortidsminneforeningen deltar v/Bjørn Sakshaug
* Stjørdal museum v/ Bjørn Sten og Arne Røvik viser frem en del gammelt verktøy fra museets magasiner og høvler litt profiler.


Arrangementet er en del av BYFEST STJØRDAL

Kontakt Sør-Innherred lokallag

FMF JUB GULL TEKST copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy