fbpx

Torgmøte under Frostadagen

Lørdag 10. august deltar Frosta lokallag på Frostadagen, sammen men en rekke frivillige lag og lokale produsenter.

I jubileumsåret ønsker vi å sette fokus på bygningsvern og tradisjonshåndverk. Gjennom direkte møter, veiledning og hyggelige aktiviteter ønsker vi å motivere huseiere og andre interesserte til å restaurere og ta vare på bygninger. lnnholdet i torgmøtene vil variere fra sted til sted, men arrangeres gjerne i tilknytning til allerede eksisterende markedsdager og lignende.

Frosta lokallag vil ha egen stand under Frostadagen, med blant annet demonstrasjon av tradisjonshåndverk.

Kontakt Frosta lokallag

 FMF JUB GULL TEKST copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy