fbpx

Verneprisen til muslimsk samfunn i Trondheim

Kjøpmannsgata 53/55 og Muslim Society Trondheim ble i går tildelt Fortidsminneforeningensverne bevaringspris for restaureringen av Kjøpmannsgata 53/55 i Trondheim.

Kjøpmannsgata 53/55 utgjør en del av den sårbare bryggerekken i Kjøpmannsgata i Trondheim og er de  siste år istandsatt etter antikvariske prinsipper, i et godt samarbeid med antikvariske myndigheter.

Muslim Society Trondheim har ikke bare igangsatt rehabilitering av brygga, den er også stilt til rådighet for bygningstekniske undersøkelser, kurs og kompetanseheving underveis i prosessen. Også studenter ved arkitekt- og kulturminnevernstudiene har fått bruke brygga som case-studie.

Arbeidet med bryggen ble igangsatt etter initiativ fra Vitaliseringsprosjektet i Trondheim kommune. Prosjektet er et samarbeid mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Næringslivforeningen i Trondheim og omegn og NTNU, og har som mål å få istandsatt og vitalisert bryggerekka i Kjøpmannsgata.