fbpx

Arkeologisk utgraving av ny tjæremile i Alta

Denne høsten har arkeologer fra Tromsø Museum foretatt utgraving av nok ei tjæremile på Skillemoen i Alta.

Alta kommune, har regulert også dette området til industriformål, og her ligger det mange gamle tjæremiler. Den forrige utgravde mila ble landskjent av flere grunner, og Alta Kommune ser ut til å ha lært – i alle fall noe, av det som skjedde da.

Kommunen bevilget 500000,- kroner til arkeologisk utgraving og dokumentasjon av denne mila, og berørte parter er blitt varslet i forkant av utgravingen. Dessuten ble lokalbefolkningen invitert til å følge prosessen om de ønsket. Siden kvenske kulturminner ikke har automatisk vern, vil også denne mila havne under nok et industriområde. Slikt skjer fortsatt her til lands når verning skjer på etnisitets-grunnlag, og ikke på hvorvidt et kulturminne i seg selv har verdi nok til å bli vernet.

Her oppe håper vi noen i sentrale posisjoner har mot og vilje nok til å revudere paragraf 4 i kulturminneloven – det begynner å bli på høy tid. Samtlige tjæremiler som er blitt gravd ut i Nord-Norge, ligger visstnok i Alta Kommune! 

Tekst og bilder: Alf E. Hansen, Fortidsminneforeningen avdeling Finnmark