fbpx

Finnmarks første "blå skilt" avdukes i Vadsø

Takket være Finnmark avdeling får tre kommuner fylkets første blå skilt. Søndag 26. mai blir det byvandringer og avdukinger.

Bli med å avduke Finnmarks første «blå skilt» som markerer verneverdige bygninger. Disse settes opp i tre kommuner: Vadsø, Kvalsund og Hammerfest. Søndag 26. mai drar vi på byvandring i Vadsø, fra skilt til skilt.

Tilsvarende vil skje i Hammerfest (og kanskje Kvalsund), sannynligvis i uke 23, dato annonseres senere.

Blå skilt er ett av hovedprosjektene for Finnmark avdeling fra 2018, etter at vi tok et initiativ til alle kommuner i 2017. Tre kommuner er kommet med i 2018 - Kvalsund, Hammerfest og Vadsø. Kommunene har bevilget midler, eierne og foreningen bidrar også. Hver kommune har, ved internt samarbeid, selv valgt hva som skal skiltes.

Søndag 26.5. arrangerer foreningen egne byvandringer i forbindelse med oppsetting av skiltene, som viser ulike kulturminner fra før og etter krigen. Med dette prosjektet vil foreningen vise at Finnmark har noe som er verd å ta vare på, både av eldre og nyere dato, f.eks gjenreisingshus og annen etterkrigsbebyggelse. Mye ble brent, men ikke alt, og det som ble bygget opp etterpå har også sin verdi. I Øst-Finnmark sto mye igjen, og det kan en se av alderen på bygningene i Vadsø. 

Med disse første blå skiltene i Finnmark ønsker vi samtidig å markere Fortidsminneforeningens 175-årsjubileum. Det blir arrangement i Hammerfest og Vadsø, kanskje også i Kvalsund på veien til eller fra Hammerfest, med vandring (i Hammerfest noe kjøring) fra skilt til skilt. 

Kontakt Finnmark avdeling

FMF JUB GULL TEKST copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy