fbpx

Finnmarks første "blå skilt" avdukes i Hammerfest og Kvalsund

Takket være Finnmark avdeling får tre kommuner fylkets første blå skilt. Torsdag 6. juni blir det byvandring og avdukinger.

Bli med å avduke Finnmarks første «blå skilt» som markerer verneverdige bygninger. Disse settes opp i tre kommuner: Vadsø, Kvalsund og Hammerfest. Torsdag 6. juni drar vi på byvandring i Hammerfest og Kvalsund, fra skilt til skilt.

Blå skilt er ett av hovedprosjektene for Finnmark avdeling fra 2018, etter at vi tok et initiativ til alle kommuner i 2017. Tre kommuner er kommet med i 2018 - Kvalsund, Hammerfest og Vadsø. Kommunene har bevilget midler, eierne og foreningen bidrar også. Hver kommune har, ved internt samarbeid, selv valgt hva som skal skiltes.

Torsdag 6. juni blir det byvandring i Hammerfest og 18. juni blir det byvandring i Vadsø i forbindelse med oppsetting av skiltene, som viser ulike kulturminner fra før og etter krigen. Med dette prosjektet vil foreningen vise at Finnmark har noe som er verd å ta vare på, både av eldre og nyere dato, f.eks gjenreisingshus og annen etterkrigsbebyggelse. Mye ble brent, men ikke alt, og det som ble bygget opp etterpå har også sin verdi. I Øst-Finnmark sto mye igjen, og det kan en se av alderen på bygningene i Vadsø. 

Med disse første blå skiltene i Finnmark ønsker vi samtidig å markere Fortidsminneforeningens 175-årsjubileum. Det blir arrangement i Kvalsund, Hammerfest og Vadsø.

Med disse første blå skiltene i Finnmark ønsker vi samtidig å markere Fortidsminneforeningens 175-årsjubileum. Det blir arrangement i Hammerfest, Vadsø og Kvalsund på veien til eller fra Hammerfest, med vandring (i Hammerfest noe kjøring) fra skilt til skilt. 

Kvalsund:
Kl. 15.30 Avduking av Blå Skilt ved Speinhuset i Stallogargo
Kl. 16.00 Avduking av Blå Skilt ved Kvalsund Kirke.
På nye Kvalsund menighetshus:
Fortidsminneforeningen har 175 års jubileum i år. Sigrid Skarstein vil fortelle om foreningens historie og virke. Kaffeservering.

Hammerfest:
Kl. 18.00 Fortidsminneforeningens 175 års jubileum med kaffe og kaker på Gjenreisningsmuseet, Sigrid Skarstein forteller om fortidsminneforeningens historie og virke

Kl. 19.00 Avduking av Blå Skilt i Hammerfest med korte foredrag og påfølgende byvandring fra skilt til skilt for de som vil være med.

Kontakt Finnmark avdeling

FMF JUB GULL TEKST copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy