fbpx

FINNMARKSAVDELINGEN MARKEDSFØRER SEG

Finnmark avdeling av Fortidsminneforeningen avholder infomøter i hele fylket.

Finnmark er det eneste fylket som ikke har lokallag, kun fylkeslag. I landets største fylke har styret tradisjonelt vært lagt til Vadsø og øst-fylket. Her har også aktiviteten i alle år vært størst. Nå er vi i gang med en møteserie for å få opp aktiviteten i HELE fylket med tanke på å få dannet et lokallag og - for eksempel i Vest-Finnmark. Møtene avvikles ved leder og representanter fra styret i de ulike deler av fylket.

Det første møtet som ble avholdt, var i Porsanger kommune. I det flotte hjemmet fra gjenreisingstiden hos historiker Arvid Pettersen hold leder Sigrid Skarstein et engasjert innlegg for en lydhør forsamling.

Dagen etter besøkte vi Fina Fredriksens tun som er ett av kun to gårder som ikke ble brent under tyskernes tilbeketrekning i 1945. I denne forbindelse nevner vi nok en gang boka "Hus i Finnmark" av Arvid Petterson som fortsatt er aktuell, og som gir et godt bilde av de utfordringer som Finnmark har hatt. Boka er tilgjengelig fra adressen i Vadsø.

Dette gårdstunet fikk Verneprisen i 2007, og fremstår som et vakkert tun som er godt ivaretatt.

Neste kveld var det møte på museet i Tana der oppmerksomheten rundt gamle Tana Bru er stor. Bygging av ny bru igangsettes snart, og den gamle er besluttet revet etterpå. Finnmark avdeling av Fortidsminneforeningen håper dette symbolske minnet etter krigen kan få et "nytt liv" all den tid det også rundt om i verden er knyttet symbolikk til dette tidsvitnet i en av krigens mange avgjørende faser her oppe. Så får vi se om våre tanker vinner gehør underveis.

Den 13. juni er det nytt møte på formiddagen i Karasjok, og på ettermiddagen samles vi til møte på museet i Alta.

Den 14. blir det møte i Kautokeino, der folk fra sametinget vil treffe oss.

På ettersommeren fortsetter vi med møter i Hammerfest, Honningsvåg og flere steder i øst-fylket.

Avstandene er enorme i Finnmark, så det er utfordrende å skulle få skapt nok engasjement til å få dannet et lokallag. Fra vest til helt øst er det samme avstand som fra Oslo til Trondheim, men vi har satt oss et mål som vi håper å kunne oppnå.

 

Bilde 1 og 5: Sigrid Skarstein

Bilde 2,3 og 4: Alf E. Hansen