fbpx

Heder til Randi Sjølie

Vadsø kommune har valgt å tildele Randi Sjølie årets kultturpris. Randi har i mange år vært aktiv i Fortidsminneforeningen i Finnmark, og har de to siste årene vært medlem av foreningens hovedstyre.

På hjemmesidene til til Vadsø kommune skriver de:

Hun har gjennom et dypt engasjement for kultur og en enorm frivillig innsats gjennom år bidratt til at Vadsø har et bredt og levende kulturliv.

Prisvinneren har blant annet bidratt med følgende:
 
Den gamle postveien mellom Vadsø og Vardø har vært en nesten glemt og gjengrodd rute til Randi viste engasjement for denne. Hun har både gjort en innsats for å finne denne, gått den, ryddet den for vier, reparert gamle varder og ikke minst dokumentert ruten.
 
Fortidsminneforeningen. Randi har et langt medlemskap i Fortidsminneforeningen avdeling Finnmark. I de siste to årene har hun sittet i sentralstyret i foreningen.
 
Historielaget. Her har også Randi vært med siden 1971, da hun flyttet til Vadsø. Hun har deltatt og vært guide på flere av arrangementene her.
 
OmSåKor. Her har hun vært en aktiv deltager i mange år, og også sittet som leder i styret.
 
Isskulpturer. I senere år har hun jobbet med isskulpturer. Hun har gått på kurs, og bidratt med skulpturer til både arrangementer i Vadsø og til Finnmarksløpets stoppested i Tana.
 
Vadsø Kunstforening. Vadsø kunstforening har også vært en viktig forening for Randi, fra hun flyttet hit i 1971. Hun har sittet i styret, i utvalg og vært en aktiv deltager, på møter, dugnader og aktiviteter. Hun var leder i foreningen i ca 10 år, og sittet i styret enda lenger. Hun har malt, snekret, hengt opp bilder, reist til kunstfestivaler og skrevet omtaler til media. I år kan Vadsø kunstforening feire sitt 50-års jubileum. Etter mange år hvor foreningen har slitt med få deltagere i styret og på dugnader, har Randi vært den som man alltid har kunnet regne med stiller opp!
                                                                
Vadsø teaterlag. Randi var en viktig bidragsyter for Vadsø teaterlag i mange år, hvor hun jobbet frivillig med både lyssetting og kulisseproduksjon på foreningens oppsetninger.  
 
Korps. Både som engasjert korpsmamma på 80- og 90-tallet, og som fløytist og senere trommis i ungdomskorpset, har Randi bidratt aktivt til Vadsøs korpsliv over flere tiår.
 
Kooperativet/Varangerfestivalen. Randi stiller ofte opp som frivillig både for Varangerfestivalens og Kooperativets arrangementer. Hun la også ned mange dugnadstimer på oppussing av kooperativet når det ble åpnet.
 
Prisen ble utdelt av ordfører Hans-Jacob Bønå på Vårbrudd 26. november 2016.
Vi gratulerer Randi Sjølie med årets kulturpris.