fbpx

Rundturen i fylket fortsetter.

Det planlagte besøket vest i fylket er nå unnagjort.

Som tidligere nevnt, så tok vi i avdeling Finnmark sikte på å kjøre en liten kampanje i vårt enorme fylke for å markedsføre Fortidsminneforeningen og de aktiviteter og tilbud vi har.

Denne runden skulle dreie seg om å besøke Hammerfest og Havøysund i første rekke.

Den valgte dato for runden viste seg å kollidere med mye annet, så det ble vår leder Sigrid Skarstein som denne gang alene måtte ta oppgaven.

 

Første runde var i Hammerfest på Gjenreisingsmuseet, der også historielaget og kommunens kultursjef kunne delta. Meget vellykket! Etter tyskernes tilbaketrekning ved krigens slutt, var gravkapellet - reist i 1939, det eneste som sto igjen i Hammerfest. (Foto: Sigrid Skarstein)

Turen gikk så til tettstedet Havøysund i Måsøy kommune, langs den nasjonale turistveien som i seg selv er en stor opplevelse og et besøk verd. Også i Havøysund ble møtet avviklet på en fin og lærerik måte.I likhet med tollbua i Hammerfest, ble det fokus også på servicebygningen for fiskere i Havøysund. Begge byggene er flotte representanter for gjenreisningsbebyggelsen etter krigen.