fbpx

Hedmark: Årsmøte og fagseminar 11. mars på Koppang

Vel møtt til årsmøte 2018. Ta en søndagsutflukt til Koppang og Stor-Elvdal, en kommune med en rik bygningsarv som blir tema i fagseminaret og innlagt utflukt. Åpent for alle interesserte. Gratis!

Årsmøte Fagseminar på Koppang søndag 11. mars

Kl 10.30 Frammøte Stor-Elvdal hotell kaffe og the

Kl 11.00 Årsmøte

                Pål Sagen, eier av Stor-Elvdal hotell gir en orientering  om Stor-Elvdal hotell, med ei fredet barfrøstue og flere verneverdige bygninger som et vesentlig driftsgrunnlag.

Kl 13.30 Faglige innslag, Åpent for alle interesserte

Pål Sagen, hotelleier med fredet hus og andre verneverdige hus, Norsk Kultursentrum samling kunst og antikviteter, bygningsvern næringsvirksomhet

Lokale eiere / entusiaster som huseiere, synspunkter på kommunens innsats og rolle

Kl 15 Utflukt med diverse innslag!

Kjøkkenveien 3 (Storelvdalsvn 3420) Vigdis Leren tar i mot og orienterer om huset som er et gammelt forretningsbygg, restaurering og sommerkafeen.

Terje Hofstad ordfører og eier av fredet anlegg, om kommunens rolle, ansvar og muligheter

Kaffe og rundstykker

Kl 17.00 Vel heimatt

 

Last ned: Årsmelding

Last ned: Regnskap og budsjett 2017-2018

Last ned: arsmote 2018 paminning