fbpx

Nord-Østerdalen lokallag: Invitasjon til årsmøte og fagmøte om spon 9. mai kl. 19

Nord-Østerdalen lokallag av Fortidsminneforeningen inviterer til fagmøte om produksjon og bruk av spon. I etterkan følger årsmøtet.

Tirsdag 9. mai kl 19 Meskano Tomtegata 2 Tynset

Kolbjørn Os Bygningsvernsenteret Røros og Odd Uglem, Meskano snakker om aktuelle sponprosjekt i Fjellregionen. Røros, Tynset og Kvikne kirker har fått eller skal få nye spontak, Kolbjørn Os er sentral i utredning, planlegging og det praktiske arbeidet mens Meskano med Odd Uglem og sine ansatte produserer ny spon og Materialbanken / Alvdal skurlag skaffer råstoffet. Håper dessuten at det dukker opp noen som kan fortelle om produksjon og bruk av spon lokalt. Kaffe servering

Åpent for aller interesserte. Mulig å bli medlem i Fortidsminneforeningen

Umiddelbart etter på

Årsmøte i Nord-Østerdalen lokallag

Ordinære årsmøtesaker

2017 aktiviteter

Vel møtt