fbpx

Kom til Os Bibliotek: Vi leser og kommenterer Eilert Sundt

Kom til Os bibliotek og lær mer om Eilert Sundt og hans forhold til Nord-Østerdalen og Rørosregionen. Onsdag 15. nov kl 19.00.

Velkommen til Os Bibliotek onsdag 15. november kl 19.

Vi leser Eilert Sundt og kommenterer

Eilert Sundt 200 år

I år er det 200 år sida, vår første og kanskje fremdeles største samfunnsforsker, Eilert Sund ble født. Han ville dokumentere dagliglivet i Norge, av dekke dagliglivet og livsforholda for folk flest, som grunnlag for forbedring og framskritt. Sundt var utdannet teolog, men hadde sine første arbeidsår ved Kristiania Tugthus, der ble han særlig opptatt av taternes situasjon og hans første undersøkelse ble Fante- eller Landstrygerfolket i Norge som kom i bokform 1852

 Seinere ble det mange undersøkelser særlig knyttet til fattigdom, sedelighet, med stikkordet: barn født før og utenfor ekteskap, renslighet og boforhold, dessuten innholdsrike bøker om byggeskikk og husflid. Det ble mange undersøkelser og bøker, han var dessuten aktiv bidragsyter til bladet Folkevennen der han også var redaktør en periode. Han gjorde flere reiser til og gjennom Østerdalen og hadde et lengre studieopphold på Røros, i så måte er boka om byggeskikken og ikke minst Om Røros og omegn innholdsrike og interessante, detaljerte opplysninger og spontane reaksjoner fra vår første og største samfunnsforsker. Eilert Sundt fikk tidlig et spesielt forhold til Dalsbygda, der søkte han informasjon og rekreasjon, og fant mange positive utviklingstrekk.

Bøkene med lokal tilknytning er utgangspunkt for lesing og kommentar, Leseverter er Jon Holm Lillegjelten og Per Hvamstad, så:

Os Bibliotek, Os Historielag og Fortidsminneforeningen Nord-Østerdalen lokallag inviterer til Os Bibliotek 15. november kl 19. Kaffeservering.