fbpx

Kommunen og bygningsvernet

Kommunen og bygningsvernet - muligheter og begrensninger - er tema for fagmøtet i Nord-Østerdalen lokallag tirsdag 26 feb kl 19 på Museumssentret Ramsmoen, Tynset. Kirsti Aasen fra planavd innleder

Invitasjon til fagmøte

Tirsdag 26. feb kl 19.00 Museumssentret Ramsmoen Tynset

Kommunen og bygningsvernet

- med grunnlag i Plan og bygningsloven og vedtak i kommunestyret

- muligheter, begrensninger og konkrete eksempler

Innledere: Kirsti Aasern, Planavdelingen Tynset og Alvdal kommuner og Stein Kaasin, Kulturtjenestern i Tynset kommune.

Enkel servering.

Åpent for alle interesserte

Umiddelbart etter fagmøtet: Årsmøte i Nord-Østerdalen lokallag av Fortidsminneforeningen