fbpx

Neby Bortistuen Tynset: Fortsatt vindusrestaurering og fagtema om Vedlikehold og stell av gamle bygninger

Lørdag 11. nov fortsetter kurset i vindusrestaurering på Neby Bortistuen og søndag 12 nov inviteres til fagtema: Vedlkehold og stell av gamle bygninger

Vindusrestaurering, med vurdring av tilstand og aktuelle tiltak. Deltakernwe får prtøve seg på fjerning av kitt og demontering av glass, tilskjæring av glass, momntering og kitting, maloing og tilpassing. Arbeidsobjektene hentes fra hovedbygningen, bygd i slutten av 1800, men utgangspunktet er to gamle østerdalsstuer. Bygningen har mange vinduer med innervinduer, ulik teknisk standard, Det er fortsatt plass til noen deltakere, ta kontakt med Per Hvamstad 90102872

Søndag 12 nov inviteres det til fagema: Vedlikehold og stell av gamle bygninger,

Stiftelsen Neby Bortistuen består av 6 hus, alle er verneverdige, 2 er fredet. Det er gamle hus som trenger vedlikehold og stell, brukes ikke til bolig, men likevel er det felles utfordringer med gamle hus i mer aktiv bruk. I det siste er det utført en del arbeid, bl a utbedret grunnmur, golv og vedlikehold av vinduer. Hvor er det mulig å søke om støtte? Mer arbeid venter.

Stiftelsen Neby Bortistuen og Fortidsminneforeningen,Nord-Østerdalen lokallag, inviterer til samtale drøftinger om vedlikehold og bruk av eldre bebyggelse. Kaffesalg. Neby Bortistuen 12. nov kl 12-14. Fagverter: Kolbjørn Vegar Os og Per Hvamstad