fbpx

Representantskapsmøtet 2019, Hamar 24. til 26. mai

Vertskap for årets representantskapsmøte er Hedmark avdeling. 24. til 26. mai møtes delegater, administrasjon og gjester i Hamar.
 
Repsresentantskapsmøtet er Fortidsminneforeningens øverste organ. Avdelinger og lokalllag sender delegater til møtet, der man i tillegg til formelle saker som godkjenning av årsmelding og regnskap for foregående år også velger hovedstyre og behandler andre saker som angår foreningens vedtekter og lover. 

I tillegg til selve representantskapsmøtet lørdag 25. mai, avholdes ulike fagsesjoner, utflukter og en formell middag, som i år også vil markere at foreningen er 175 år.

Sakspapirer og invitasjon med program ble sendt ut til alle delegater og øvrige deltakere 25. april.

Domkirkeodden er en del av rammen rundt årets samling.

DSC 5878