fbpx

Hedmark: Kurs i restaurering av hager

Søndag 5. mai lærer vi hvordan vi kan ta vare på den grønne kulturarven, med husmannsplassen Hesthagen som case.

I Hesthagen er hagen helt forsvunnet. Hvordan kan vi lære oss å se etter spor i jord, finne tilbake til hvordan hagen har vært og analysere den? Hva er de viktigste kulturminneverdiene på dette stedet, og hvordan kan en restaurering av hagen forsterke disse verdiene. Hva er realistisk å tilbakeføre, og hvordan skal den skjøttes videre?

Kursholder er Ingeborg Sørheim, lektor og studiekoordinator på «Gartner med antikvarisk kompetanse» på Norges grønne fagskole – Vea, og foreleser i historiefag der. Hun driver Sveinhaug gård & historisk pensjonat i Ringsaker, der hun også arrangerer det årlige Hagehistorisk marked, som har 10-årsjubileum i år. Ingeborg har vært fast leverandør av hagehistoriske artikler i magasinet Norske hjem, og fikk i 2012 Nasjonal Kulturlandskapspris for sitt arbeid med å formidle den grønne kulturarven. www.sveinhauggard.no .

Sted: Husmannsplassen Hesthagen, Åshøgdvegen 405, 2360 Rudshøgda, Hedmark.

Program for dagen

10.00: Kaffe og bakst og en rundtur i Hesthagen med historien her.
10.30: Med hurtigtast gjennom hagekunsthistorien. Hvor relevant er den her?
11.30. Kilder.
12.30: Lunsj med diskusjon.
13.30: Registrering og oppmåling. Gruppearbeid
14.30: Kulturhistorisk analyse og restaureringsstrategi.

16.00: Slutt.