fbpx

Spennende møte i Hedmark avdeling

Tirsdag denne uken hadde Hedmark fylkesavdeling besøk av to personer fra fylkeskommunen for å diskutere felles interesser; og dem var det mange av.

Bodil Nørdsti, styremedlem og Per Hvamstad, konstituert leder i Hedmark avdeling stod bak invitasjonen som kombinerte et styremøte og et kontaktmøte; hjemme hos Bodil Nørdsti i bygda Furnes ved Mjøsa.

På møtet var også Paul Larsson fra Sør-Odal, medlem av avdelingens styre og Lars Mæhlum fra Hedmarken lokallag. Antikvar Kristian Reinfjord og kulturvernleder Elisabeth Seip kom begge fra fylkeskommunen, Riksantikvarens forlengede arm.

Hedmark er et langt fylke. Fra Sør-Odal til Nord-Østerdalen der Per Hvamstad holder til er det ca. 350 km, eller om man vil, søndre del av fylket er sør for Oslo og nordre delen er nord for Ålesund. Derfor er det praktisk å møtes i Furnes.

Mange potensielle vernesaker ligger skjult i offentlige og tilgjengelige dokumenter, men det krever mye tid og energi å finne frem i dem. Derfor er det en hyggelig tjeneste for Seip og Reinfjord å kunne komme på et møte og oppdatere Fortidsminneforeningens tillitsvalgte på nye saker.

Seminarer, verneobjekt, plansaker, høringer, håndverkskurs. Temaene denne kvelden var mange. For tiden er nok dobbeltsporet gjennom Hamar den mest diskuterte saken. Jernbane tar stor plass, og mange hus er truet. Ikke minst er det mange som synes det er trist at selve jernbanebyen Hamar, hvor det er bygget nærmere 200 lokomotiv, ikke lenger får jernbanestasjonen, fordi den er planlagt utenfor bykjernen. Av de mindre sakene, men likevel alvorlige nok, er alle varmepumpene som stikker skjemmende ut av husvegger, og alle sorteringssøppelkasseen som hvert hus nå må ha.

Kommunene Løten og Stange mangler kulturminneplaner. Det blir en viktig sak for Hedmark avdelingen fremover, og i dette kan de samarbeide med fylkeskommunen. Denne typen samarbeide har ligget nede en periode, men nå skal dette samarbeidet styrkes.  

Foto: Fortidsminneforeningen

Vellykket møte i Hedmark avdeling denne uken. Foran Elisabeth Seip og Per Hvamstad, i midten Lars Mæhlum og Bodil Nørdsti, bak t.v. Paul Larsson og Kristian Reinfjord.