fbpx

Stor verneprisutdeling i Sømådalen

Det var mange frammøtte i Sømåen Tradisjonshandverk da Henning Søndmør mottok verneprisen 2017 fra Fortidsminneforeningen avd Hedmark

For å delvis sitere meg sjøl,leder i Fortidsminneforeningen avd Hedmark, så er det så moro å dele ut vernepriser og ha arrangement, dessuten var det så mange aktuelle kandidater at vi bestemte oss for to utdelinger av Vernepris 2017. Begge gikk til dyktige handverkere, nemlig malermester Anne Louise Gjør og restaureringshandverker Henning Søndmør. Slike priser må utdeles i handverkernes rette miljø, så Gjør fikk sin pris utdelt på Hovelsrud på Helgøya, et spesielt anlegg med mye forskjellig dekorasjonsmaling, der Gjør har arbeidet mye og som jo også har fått sin europiske pris.

At Henning Søndmør skulle få sin pris i Sømådalen var like naturlig, så lørdag 17.juni var det stor samling i lokala til Sømåen Tradisjons handverk. Søndmør, f 1977, er utdannet fra Da Capo skolen i Mariestad, og bortsett fra noen år i Lom i Stokk&Stein har han hatt Sømådalen som utgangspunkt for sitt arbeid. Der har for øvrig ekteparet Søndmør og Danielson også kjøpt et gardsbruk, med mange, men til dels dårlige hus, men som nå har reist seg som fuglfønix og blitt et stastun.  Karin Danielson er for øvrig utdannet trädgårdsmästare fra Da Capo skolen, noe tunet på Sømåen bærer preg av.

Mye av arbeidet med de ulike prosjekta har skjedd på stedet, men med klimaet i Engerdal og og visse krav, behov knyttet til HMS ble det etter hvert et større verksted, Sømåen tradisjonsdhandverk. Et gammelt bygdesagbruk, der det i generasjoner var sagd Femundfuru, ble tatt over bygd opp med hensiktsmessige lokaler, slik at enkelte prosjekt kan tas inn og holde arbeidet gående også på vinterstid.

I løpet av virksomheten er det mange hus som er reddet, være seg bolighus, seterhus, gamle hytter, men også mindre hus som buer, naust og løer, deriblant ei spesiell og sikkert eneste løa med vernebygg, den står ved Isterfossen. Stor innsats legges ned for å skaffe gode materialer, det meste hugges og sages sjøl, moderne skogshogst er nærmest uegnet som virke for restaurering. Mange timer har også gått med overfor usikre eiere og handverkere når det gjelder å ta vare på eldre bebyggelse. I Søndmør og miljøet ved Sømåen tradisjonshandverk har gamle hus en svært dyktig, smidig og blid, men relativt kompromissløs talsperson

En ny viktig tilvekst siste åra er båtbygging, hovedproduktet er Femundbåten etter gammel lokal  og levende tradisjon, trebåt har på nytt blitt svært populær i Femund og vatna omkring, så det er bra etterspørsel. Dessuten er det også forespørsel fra andre distrikt. Dette er eneste båtbyggeri som er spesialisert på innlandsbåter. I løpet av vinteren er det kopiert en fløterbåt fra Fetsund lensemuseum, originalen, den eneste bevarte i sitt slag, var i svært dårlig forfatning, men takket være Venneforeningen, flyter det nå en fin kopi rundt på Lensemuseet (se museets heimeside).

Sømåen tradisjonshandverk er et viktig kompetansesenter for restaurering og videreføring av tradisjonell fjellbygdbebyggelse og er i ferd med å utvikle et tilsvarende miljø for trebåtbygging, et viktig miljø for så vel bygging som innsamling av tradisjon og kunnskap om båter og båtbygging i innlandet.

Sømåen tradisjonshandverk teller etter hvert 4-5 års verk med fagfolk knyttet til virksomheten på ulike måter tilpasset arbeidsoppgaver og situasjon for øvrig og er en viktig arbeidsplass og miljø i Sømådalen.