fbpx

Torgmøte i Hamar sentrum

Lørdag 25. mai inviterer Hedmarken lokallag til håndverksdag i Hamar.

I Jubileumsåret ønsker vi å sette fokus på bygningsvern og tradisjonshåndverk. Gjennom direkte møter, veiledning og hyggelige aktiviteter ønsker vi å motivere huseiere og andre interesserte til å restaurere og ta vare på bygninger. lnnholdet i torgmøtene vil variere fra sted til sted, men arrangeres gjerne i tilknytning til allerede eksisterende markedsdager og lignende.

Fortidsminneforeningen i Hedmark skal i forbindelse med at representantskapsmøtet 2019 i Hamar holde torgmøter i byen i dagene 24.- 26. mai. Her blir det demonstrasjon av ulike tradisjonshåndverk, samt å vise hvordan reparasjoner av skade på hus kan utføres i tråd med tradisjonelle metoder.

Blant håndverkerne som stiller er antikvarisk murer Tore Granmo: «Jeg ønsker å demonstrere rapping med leire; en gammel tradisjon som har gått i glemmeboka og som vi nå begynner å gjenoppdage.» 

Mer informasjon om sted, tid og innhold kommer.

Kontakt Hedmarken lokallag

FMF JUB GULL TEKST copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy