fbpx

Verneprisoverrekkelse i Sømådalen

Lørdag 17 juni mottar restaureringshandverker Henning Søndmør Verneprisen 2017. Det er Fortidsminneforeningen avdeling Hedmark som på denne måten ønsker å hedre en svært dyktig handverker.

For å sette pris på eiere og handverkere som gjør en stor innsats for å ta vare på bygningsarven og formidler tradisjonen videre, har Fortidsminneforeningen Hedmark fylkesavdeling gjennom mange år delt ut Verneprisen. I år er det to handverkere som får prisen, Anne Louise Gjør og Henning Søndmør

Henning Søndmør mottar sin pris 17. juni kl 11-15 på Sømåen tradisjonshandverk (Rv 26 avkjøring nord for Sømådalen sentrum mot Johnsgård) og vi inviterer alle interesserte til å delta

Program

Prisoverrekkelse

«Hvorfor foreslå Henning Søndmør til Verneprisen?»

Henning Søndmør forteller om arbeidet sitt, viser lysbilder og forteller om ulike prosjekt

Omvising i verkstedet, der det også bygges båter, Femundbåten handbygd kvalitet og tradisjon

Enkel servering

Omvising på Sømåen søndre og andre steder i bygda

Åpent for alle interesserte og bli gjerne medlem av Fortidsminneforeningen

Henning Søndmør (1977) har utdannelse fra Bygghantverkskolan DaCapo Hantverkskola i Mariestad, Sverige. Dette er en toårig utdannelse innen bygghantverk, der hovedfokuset er på gamle arbeidsteknikker. Henning har også jobbet i Stokk & Stein i Lom.