fbpx

Hordaland

Gjenreis Ekserserhuset fra 1821 nå!

Høstutstillingen 1886 ble lagt til Ekserserhuset i Bergen, til stor indignasjon i Kristiania.
17 års ansvarsfraskrivelse er nok. Bergen lokallag krever nå gjenreising av Ekserserhuset, en viktig del av byens kulturliv på 1800-tallet. Siden 2001 har bygget ligget på et lager.

Et vellykket årsmøte gjennomført i Hordaland avdeling

Et vellykket årsmøte gjennomført i Hordaland avdeling
Mandag 27.mars fylte engasjerte medlemmer opp hovedstuen på Stranges Stiftelse, i anledning fylkesavdelingens årsmøte

To nye lokallag på to uker!

Styret i Os lokallag: F.v. Gøril Eline Nordtvedt (vara), Ingebjørg Astrup (leder), Torill Keys (vara) og Jarl Aspaker (styremedlem). Ingerid Sulen (styremedlem) var ikke tilstede.
Økt lokalt engasjement gjør Fortidsminneforeningen til en enda sterkere stemme innen kulturminnevernet. Nå har vi også lokallag i Os og i Orkdal.

Kurs i søknadsskriving på Bymuseet i Bergen

Kurs i søknadsskriving på Bymuseet i Bergen
Vi har blitt forespurt om vi kan holde et lite innlegg om "hvordan skrive den gode søknad", når Bymuseet i Bergen holder seminar for frivillige organisasjoner og grupper den 30.mars.

Viktig melding til alle medlemmer vedrørende registrert e-postadresse

Foto hentet fra iCLIPART
I tillegg til informasjonsmailer om arrangementer, hendelser og andre opplysninger vi tenker våre medlemmer vil vite om, så sendes også årsmøteinnkalling nå via mail.

70 personer besøkte Tårnfoten

Ruinen av Nonneseter i Bergen ble åpnet for publikum i forbindelse med Lutherfestdagane. Foto: Vidar Alne Paulsen
Tårnfoten er til vanlig ikke åpen for publikum. Ruinen er en rest av Nonneseter kloster, og ble åpnet som en del av Lutherfestdagene i Bergen.

Åpent informasjonsmøte for opprettelse av Os Lokallag

Åpent informasjonsmøte for opprettelse av Os Lokallag
Vi ønsker å opprette lokallag på Os! Det holdes derfor et åpent informasjonsmøte på Os folkebibliotek, onsdag 15.februar kl 18.00

Årsmøte i Hordaland fylkesavdeling

Årsmøte i Hordaland fylkesavdeling
Årsmøtet i Hordaland fylkesavdeling avholdes mandag 27.mars klokken 18.00, på Stranges Stiftelse

Årsmøte i Bergen Lokallag

Årsmøte i Bergen Lokallag
Bergen Lokallag av Fortidsminneforeningen holder sitt årsmøte mandag 13.februar kl. 19.00

Midler fra "Kulturminner for alle" til tjærebrenningskurs!

Midler fra "Kulturminner for alle" til tjærebrenningskurs!
Vi er utrolig glade for at vi gjennom prosjektet Kulturminner for alle har fått tilgodesett hele det omsøkte beløpet til å avholde tjærebrenningskurs på Voss i 2017!
<<  1 2 3 [45  >>