fbpx

70 personer besøkte Tårnfoten

Tårnfoten er til vanlig ikke åpen for publikum. Ruinen er en rest av Nonneseter kloster, og ble åpnet som en del av Lutherfestdagene i Bergen.

Fredag 3. mars holdt forsker Åslaug Ommundsen en introduksjon til Nonneseter kloster i Tårnfoten i Bergen. Dette var en del Lutherfestdagene (3. – 7. mars 2017) Det kom 38 stykker på de tre introduksjonene hun hadde, men rundt 70 stykker var innom bygget i løpet av kvelden.

Nonneseter klosterruin ligger rett ved busstasjonen i Bergen, klemt inne mellom moderne hus. Klosteret ble trolig oppført rundt år 1130, og viet til Jomfru Maria. Nonnene skal ha tilhørt benediktinerordenen, men en sikker opplysning om denne ordenstilhørigheten får vi først i et dokument fra 1508 som omhandler oppøsningen av klosteret. 

I 1507 ble bygningene overtatt av brødene av St. Antons orden som var viet til sykepleie og herbergsvirksomhet. Allerede noen få år senere, i 1528, ble klosteret som det første i Norge sekularisert og gitt til Vincents Lunge av kong Fredrik I. Eiendommen var i Lungeslektens eie frem til 1705.

I dag er det bare tårnfoten (ca. 1130) og søndre korkapell (siste halvdel av 1200-tallet) som står igjen av anlegget. Resten av klosteranlegget er forsvunnet mellom og under nye bygg i området. LES MER

http://www.fortidsminneforeningen.no/vare-eiendommer/nonneseter-klosterruin