fbpx

Gjenreis Ekserserhuset fra 1821 nå!

17 års ansvarsfraskrivelse er nok. Bergen lokallag krever nå gjenreising av Ekserserhuset, en viktig del av byens kulturliv på 1800-tallet. Siden 2001 har bygget ligget på et lager.

Ekserserhuset på Engen var opprinnelig et militært øvingslokale ved Ekserserplassen, men fikk etter hvert en viktig plass i Bergens kulturelle historie på 1800-tallet. På grunn av sin betydelige størrelse ble det tidlig tatt i bruk som forsamlingshus. Da bystyret på slutten av 1990-tallet åpnet opp for ny byggeaktivitet i området, vedtok det i 2000 at huset skulle demonteres.

Dette skjedde i 2001, og forpliktelsen som lå til grunn for tillatelsen for nedtaking var at huset skal gjenreises i sitt opphavelige miljø. Dette har ikke skjedd, tross utallige diskusjoner opp gjennom årene. Nå har Fortidsminneforeningen i Bergen fått nok. «Etter 17 år med ansvarsfraskrivelse ber vi om at konkrete tiltak for Ekserserhusets gjenreising igangsettes i det nåværende året slik at huset kan stå klart for bygningens 200-årsjubileum i 2021», heter det i en uttalelse til byrådet i februar 2017.

Bjørnson, Bull og Grieg samtidig

Etter at militæret flyttet sin utendørsaktivitet i 1927, ble Ekserserhuset raskt et velegnet møte- og konsertlokale. Lokalet hadde plass til omtrent tusen mennesker, og en rekke foreninger avholdt sine møter Ekserserhuset program 1873her. Fra 1860 til 1863 hadde byens første turnforening trenings- og oppvisningslokale her, og senere kom andre idrettsforeninger til. I 1873 ble det avholdt et minnemøte over Leiv Eriksson her. Mens Bjørnstjerne Bjørnson var hovedtaler, underholdt Ole Bull og Edvard Grieg for første og siste gang sammen. I 1886 ble Statens Kunstutstilling – Høstutstillingen – holdt i lokalet. I mange år var bygget også kulisselager for Den Nasjonale Scene.

En tomtespekulant kjøpte opp eiendommene i området på 1980- og 1990-tallet og lot bygningene forfalle. Til tross for de antikvariske myndighetenes skepsis og verningen av selve byggverket, vedtok bystyret i år 2000 å demontere det. Ekserserhuset ble fjernet året etter mot løfter fra huseier om å bekoste gjenreising i samme område. Kvartalet er i dag revet, tomten solgt og det foreligger planer om nybygg. Materialene fra Eksersershuset ligger fortsatt i en lagerhall på Askøy.

Saken fremmet på nytt i 2014

I 2014 fremmet Oddny Miljeteig (SV) et privat forslag om gjenreising. Bystyret ba i januar 2015 byrådet om å legge fram forslag til alternative tomter og bruk av Ekserserhuset innen juni samme år. Ambisjonen var å kunne feire bygningens 200-årsjubileum i det gjenreiste Ekserserhuset i 2021.

Først 20. januar 2016 ble det gjort et vedtak i saken, da bystyret i Bergen gikk inn for gjenreising. I vedtaket heter det at «Bystyret deler representantens ambisjon om å gjenreise Ekserserhuset, primært i tilknytning til det opprinnelige bygningsmiljøet. Når framtidig bruk av Sentralbadet er nærmere klarlagt, ber bystyret byrådet om å legge fram en egen sak om aktuelle tomter for gjenreising av Ekserserhuset, og mulig bruk av bygget. Bystyret ber byrådet sikre at bygget er forsvarlig lagret inntil det gjenreises.»

– Handlingslammelse

Nå er det gått enda et år uten utvikling i saken, noe som er den direkte årsaken til at Bergen lokallag av Fortidsminneforeningen på sitt årsmøte 2017 vedtok å sende en uttalelse til byrådsleder Harald Schjelderup.

Tomten der Ekserserhuset sto, ble i 2006 kjøpt av Sparebanken Vest, og det er eier som har ansvaret for at bygningen blir gjenreist. Men før det kan skje, må Bergen kommune finne en egnet tomt i området. Denne tomten er allerede funnet, mener Bergen lokallag. I uttalelsen til byrådet heter det at siden demonteringen «har det gang på gang blitt påvist at krigsskadetomten bak Nøstegaten 39-45 er den tomten som best kan oppfylle forpliktelsen til Bergen kommune og Riksantikvaren».

 – Dette er en sak som dessverre er preget av handlingslammelse. Lokallaget er opptatt av at Ekserserhuset må gjenreises – det haster – og i sitt opphavelige miljø, sier Inger Lise Skarstein, styreleder i Bergen lokallag.

 

 

 

Last ned: Bergen lokallags uttalelse om Ekserserhuset