fbpx

Oppdatering i saken:

  Kurs i kroting 16. juni 2018

 Kurs i kroting 5.- 8.desember 2017

 


Kunnskapsoverføring og studie i kroting. Hardanger folkemuseum, Utne.

Krot er en dekorform av geometriske mønster, ofte gamle symbol som kryss og soltegn. Arbeidet ble utført av kvinnene på gården til jul og til jonsok. Kroting er et sjeldent tilfelle i bygningshistorien der kvinner er tradisjonsbærere.

Krot er geometriske mønstre med ei blanding av kritt og mjølk malt på et eller to omfar i høgde med beten i røykstover. Det kunne også tilføres rødfarge ved å knuse tegl til fint pulver og blande det i kritt-vellinga, eller det ble benyttet kull eller leire for svake nyanser av svart og grønt.

Kulturminner for allmennheten:
Bygningene er inkludert i Hardanger folkemuseum og er gjennom deres drift tilgjengelig for allmennheten. De tre stovene står på ulike steder, ei stove står på Utne, ei på Bu og ei i Vikøy.

Kompetanseoverføring:
I 2011 ble det satt i gang et prosjekt på Hardanger folkemuseum der dekoren krot ble utprøvd i ei røykstove i tunet på Utne. Erfaringene den gang viste at det er stort behov for å arbeide videre med denne tradisjonen.

Prosjektet med å krote tre stover vil foregå fra jonsok 2017 til jonsok 2018. Ved praktisk utprøving kan man finne ut mer om dette spesielle feltet, samt formidla tradisjonen om krot aktivt til andre. Prosjektet skal oppsummeres i en publikasjon, og en dokumentasjonsfilm.

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2016: 100 000 kr