fbpx

 


Istandsetting av tak på steinbu på Skare, Hordaland.

Nosastølen kan dateres til før svartedauden, mens de to selene som i dag er i bruk ble oppført på 1800-tallet. Stølen består av flere steinbuer. Tradisjonelt har disse hatt skiferheller på taket. I 1993 ble dette erstattet av torv på den ene bua. Dette er nå blåst av, og det er planlagt å tilbakeføre til heller.

Kulturminner for allmennheten:
Stølen står åpen til bruk for alle som ferdes i fjellet, til rasteplass og til overnatting. Nosastølens venneforening vil bidra til drift og være dugnadsgjeng.

Kompetanseoverføring:
Arbeidet vil finne sted på dugnadsbasis ledet av en tradisjonshåndverker som faglig ansvarlig. Dugnadsarbeidet skaper forståelse og økt kunnskap om de tradisjonelle håndverksteknikkene og viktigheten av antikvarisk istandsetting. 

Tilskudd fra Kulturminner for alle 2016: 100 000 kr