fbpx

Kurs i tjærebrenning på Voss

Spennende kurs i tjærebrenning på Rongastovo på Voss, 24.-27.august

Kurset avholdes i samarbeid med Bygningsvernsenteret Voss/Hardanger, og gjennomføres med støtte fra Kulturminner for Alle. Vi er utrolig spente på dette nye tilbudet som vi håper vil bidra til en videreføring av kompetanse innenfor et av de viktigste tradisjonshåndverkene vi har;  kunsten å tilberede tjære i mile. 

Vi ønsker og håper på deltakere fra alle håndverksfag, såvel som privatpersoner som har ønske om, og behov for, å lære seg å utvinne tjære. Deltakerne vil også tilbys muligheten til å delta på et eget tjærebreingskurs i oktober, hvor det egenproduserte tjæreproduktet skal påføres Ullestadbua på Voss. 

Påmeldingsinformasjon og kurspris finner dere på annonseplakaten i denne saken. 

Informasjon om overnattings- og kursstedet finner dere her: http://www.rongastovo.no/

Last ned: Annonseplakat tjaerebrenningskurs endelig