fbpx

 


Istandsetting av smie, Osterøy, Hordaland.

Hovedetasjen er murt med lokal gråstein. Gulvet i smia er jordguv, og taket er tekt med naturheller og teglpanner. Tidligere var hele taket tekt med naturheller. Teglpannene ble muligens lagt på 1920-tallet.

Smia ble restaurert på slutten av 1980-tallet, og mye av de originale bygningsdelene gikk tapt. Hoveddør, vinduer, og selve konstruksjonen ser ut til å være original, eller svært gammelt. I tillegg er interiøret bevart, som esa, belg, arbeidsbord, hyller, ambolt og en del verktøy.

Kulturminner for allmennheten:Målet er å åpne tunet, bygningene og kulturlandskapet for omvisning og åpne aktivitetsdager. Smia vil ha en sentral rolle, da den vil bli brukt til å smi bygningsdeler til de andre bygningene som skal repareres. Det første er smiing av spiker til smia og torvhuset. 

Kompetanseoverføring: Konkrete planer for kompetanseoverføring i form av smi-kurs, lokal kursholder.

 Tilskudd fra Kulturminner for alle 2017: 45 000 kr