fbpx

Tårnfoten har fått nytt tak

Tårnfoten er Bergens eldste bygning og har vært i Fortidsminneforeningens eie siden 1892. Nå er taket rehabilitert, med midler fra Riksantikvaren.

Bergensavisen vier en side på det avsluttede arbeidet, som har vært tett fulgt av Gøril Nordtvedt, daglig leder i Fortidsminneforeningen avdeling Hordaland.

– Nå er taket ferdig, og håndverkerne fra Akasia må berømmes. Det er kolossalt viktig å ha rutinerte og ikke hastverksarbeidene folk til slike oppdrag. Bygninger som Tårnfoten må behandles med varsomhet og sånt arbeid skal ta tid, sier hun til avisen.

Tårnfoten er en del av Nonneseter klosterruin, som ligger rett ved busstasjonen i Bergen, klemt inne mellom moderne hus. Klosteret ble trolig oppført rundt år 1130, og viet til Jomfru Maria. Nonnene har tilhørt benediktinerordenen, men en sikker opplysning om denne ordenstilhørigheten får vi først i et dokument fra 1508.

I dag er det bare tårnfoten (ca. 1130) og søndre korkapell (siste halvdel av 1200-tallet) som står igjen av anlegget. Resten av klosteranlegget er forsvunnet mellom og under nye bygg i området.

Skal bli en perle i byen

Målet er at også veggene på Tårnfoten skal istandsettes, noe som vil kreve nye bevilgninger.

– I første rekke er det sørveggen mot den tidligere sølvfabrikken til Lohne som det må gjøres noe med. Da vi hadde stillas oppe i forbindelse med taket, fikk vi også laget en tilstandsrapport for veggen, og denne viste at det står dårlig til, sier Gøril. Hun tror regningen for alle veggene kan komme opp i rundt 1 million kroner.

– Vårt mål er at kapellet og Tårnfoten skal bli perler i denne delen av Bergen by. Fortsatt er det sånn at vi ønsker vi kan ta i bruk begge bygninger til kulturelle formål som konserter og lignende når vi har fått gjennomført all rehabilitering, sier Gøril.

Les mer om eiendommen vår her.

Last ned: Tarnfoten i Bergensavisen 18. september 2016