fbpx

Historisk landemerke i Os truet av riving

Huset forfaller, Os kommune vil selge og en kjøper vil sannsynligvis få rive. Kulturinstitusjonen Fjellheims dager er talte. Nå er den på Rødlista.

I Os i Hordaland er et historisk landemerke i fare for å gå tapt. Kulturlokalet Fjellheim står og forfaller mens kommunen siden 2008 har prøvd å selge det. En kjøper vil mest sannsynlig få tillatelse til å rive bygningen som ifølge Hordaland fylkeskommune er vurdert til å ha høy lokal kulturminneverdi. Fortidsminneforeningen har ført kulturminnet opp på Rødlista over hus i fare og oppfordrer Os kommune til å ta ansvar for det flotte byggets videre skjebne.

Fire grunner til å bevare Fjellheim:

  • Bygget er et monumentalt landemerke i bygda og representerer over hundre års lokal historie. Her har vært bygdekino, danselokale og andre aktiviteter innen musikk og idrett, samt revyoppsetninger.
  • Bygget er av Hordaland fylkeskommune fremhevet som et av fire kulturminner i Os av høy lokalhistorisk verdi som er anbefalt vernet gjennom bruk.
  • I en tilstandsrapport fra 2013 er det slått fast at bygget er i god stand, og at kostnadene knyttet til en oppgradering vil være relativt beskjedne (den gang vurdert til rundt 500 000 kroner).
  • Et opprop om bevaring av Fjellheim fikk 4000 underskrifter, noe som forteller at bygget betyr noe for den lokale identiteten.

Les mer om saken på Rødlista.

Fjellheim BW