fbpx

Europeisk heder til Storfjordens Venner

Gratulerer til Storfjordens Venner, foreningen som siden 1975 har gjort en enorm innsats for å ta vare på de gamle gårdene og kulturlandskapet i verdensarvområdet ved Storfjorden på Sunnmøre.

Foreningen er én av i alt 28 prisvinnere når EU og Europa Nostra deler ut årets utmerkelser innen kulturminnevern. Storfjordens Venner får pris i kategorien "Spesiell innsats".

Skageflå, motiv fra eldre postkort.Storfjorden er en av de lengste fjordene i Norge der den slynger seg 110 kilometer inn gjennom landet og deler seg i flere mindre fjordarmer. Her er dramatisk natur, med stupbratte fjellsider, fossefall og frodig vegetasjon. I dette krevende området har Storfjordens Venner tatt ansvaret med å bevare verneverdige bygninger på de gamle gårdene som ligger både nede ved fjorden og høyt oppe i sidene.

Storfjordens Venner har i løpet av fire tiår lagt ned et stort frivillig arbeid sammen med grunneierne, for å ta vare på og skape oppmerksomhet rundt området som siden 2005 har stått på UNESCOs verdenssarvliste som "West Norwegian Fjords" (som spesielt omfatter Geirangerfjorden, Møre og Romsdal, og Nærøyfjorden, Sogn og Fjordane).

Skageflå, Øvstehuset.

Holder håndverkstradisjoner levende

Foreningens arbeid er finansiert med egne midler og private og offentlige tilskudd. Juryen i Europa Nostra mener at "Storfjordens Venners engasjement over lang tid for å ta vare på kulturlandskapet og den verneverdige lokale arkitekturen i dette vanskelige terrenget, ofte under krevende forhold, har gjort foreningen veldig fortjent til denne EU-prisen".

Storfjordens Venner har også bidratt til å holde gamle håndverkstradisjoner levende og til utviklingen av reiselivet i regionen. Juryen er "imponert over arbeid gjennom mange år og den store entusiasmen for å ta vare på bygningene, noe som blir tydeliggjort gjennom deres imponerende innsats for området". Videre heter det at "Storfjordens Venner har tatt hånd om denne nesten glemte arven og hentet den fram i lyset igjen. Engasjementet deres med å restaurere bygninger langs Storfjorden gjennom å lære tradisjonelt håndverk og å arrangere opplærings- og fritidsaktiviteter for besøkende, har gitt langvarig oppmerksomhet til området."

Selve prisutdelingen skjer 24. mai 2016, under Europa Nostras årlige kongress i Madrid.