fbpx

Temakveld om tilskudd til bygninger og kulturminner

Ålesund bibliotek inviterer til tilskuddskveld i samarbeid med Fortidsminneforeningen, Kulturminnefondet, Jugendstilsenteret og Møre og Romsdal Fylkeskommune onsdag 7. juni kl.19.

Temakveld tilskudd på Ålesund bibliotek

Det kan være dyrt å sette i stand gamle hus hvis arbeidet skal gjøres på samme måte som før i tiden. Samtidig blir resultatet ikke bare vakrere, men ofte mye bedre og mer holdbart enn hvis vi erstatter det gamle med nye og kanskje billigere elementer. Og ikke minst: de som setter i stand gamle hus med tradisjonsriktige materiale og teknikker kan dekke ekstrautgiftene ved å få støtte fra Kulturminnefondet og andre tilskuddsordninger.

Kulturminnefondet ønsker flere søknader fra Ålesund. Dette betyr at gode prosjekter, bygninger og andre kulturminner i alle materialer og fra alle tidsepoker, stiller sterkt i konkurransen om midler! I samarbeid med Jugendstilsenteret, Fortidsminneforeningen Sunnmøre Lokallag, Møre og Romsdal Fylkeskommune og Ålesund Bibliotek inviterer derfor Kulturminnefondet til: 


Tilskuddskveld
Onsdag 7. juni 2017 kl. 19.00
på Ålesund Bibliotek

18.30    Representanter for Kulturminnefondet, Jugendstilsenteret, Fortidsminneforeningen, Møre og Romsdal Fylkeskommune og biblioteket gir råd til de som ønsker det. De vil også svare på spørsmål og gi råd i kaffepausene.

19.00    Einar Engen ved Kulturminnefondet forteller om hvilke krav prosjekter bør møte, og om søknadsprosessen

19.45    Kaffepause og spørsmål

20.00    Jorunn Monrad, konservator bygningsvern ved Jugendstilsenteret, gir råd og tips om andre søknadsordninger og om hvordan en søknad bør utformes

20.30    Helge Aarseth forteller om fylkeskommunens støtteordninger til verneverdige hus.

20.40    Fortidsminneforeningen – presentasjon av tilskuddsordninger

20.45   spørsmål og kaffe

Arrangementet er gratis, og påmelding er ikke nødvendig. Vi byr på kaffe og te.

Arrangement på Facebook: