fbpx

Torgmøte under Byfestdagene i Stjørdal

Tirsdag 13. august deltar Sør-Innherred lokallag med aktiviteter under Byfestdagene i Stjørdal.

I jubileumsåret ønsker vi å sette fokus på bygningsvern og tradisjonshåndverk. Gjennom direkte møter, veiledning og hyggelige aktiviteter ønsker vi å motivere huseiere og andre interesserte til å restaurere og ta vare på bygninger. lnnholdet i torgmøtene vil variere fra sted til sted, men arrangeres gjerne i tilknytning til allerede eksisterende markedsdager og lignende.

Tirsdag 13. august deltar Sør-Innherred lokallag med aktiviteter under Byfestdagene i Stjørdal, i samarbeid med Stjørdal Museum Værnes. Mer informasjon om innholdet kommer. 

Kontakt Sør-Innherred lokallag

FMF JUB GULL TEKST copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy