fbpx

Torgmøte under Martnan i Trondheim

I hele tre dager, 25., 26. og 27. juni, inviterer Trondheim lokallag til torgmøte under den årlige Martnan i byen.

I Jubileumsåret ønsker vi å sette fokus på bygningsvern og tradisjonshåndverk. Gjennom direkte møter, veiledning og hyggelige aktiviteter ønsker vi å motivere huseiere og andre interesserte til å restaurere og ta vare på bygninger. lnnholdet i torgmøtene vil variere fra sted til sted, men arrangeres gjerne i tilknytning til allerede eksisterende markedsdager og lignende.

25., 26. og 27. juni inviterer Trondheim lokallag til torgmøte under den årlige Martnan i byen. Her blir det håndverksaktiviteter, fokus på ulike prosjekter og vernesaker foreningen engajserer seg, samt rådgiving til huseiere. 

Kontakt Trondheim lokallag

 

FMF JUB GULL TEKST copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy