fbpx

Feiret registreringen av 800 fredede samiske kulturminner

Seks års arbeid er nå sluttført for å løfte fram landets samiske bygningsarv. Det ble markert med både kongehus, sameting, regjering og Fortidsminneforeningen til stede.

Formålet med prosjektet «Identifisering og registrering av samiske bygninger» har vært å synliggjøre samisk kultur og identitet både lokalt og nasjonalt, og det avsluttede arbeidet ble feiret tirsdag 29. august 2017 på Gállogieddi friluftsmuseum i Evenes kommune. Både kronprins Haakon, klima- og miljøminister Vidar Helgesen, sametingpresident Vibeke Larsen og riksantikvar Jørn Holme sto på talelisten.

Tilstede var også Margrethe C. Stang, styreleder i Fortidsminneforeningen, som kunne melde om et knallflott arrangement:

- Et fascinerende innblikk i en lite kjent del av landets bygningsarv. Det var flott å være til stede ved sluttføringen av et så viktig arbeid, og jeg håper virkelig at registreringsarbeidet fører til at det blir mer oppmerksomhet rundt den samiske bygningsarven. Jeg er ikke så lite stolt av at Fortidsminneforeningen eier et sjøsamisk småbruk i Balsfjord, Elvebakken, legger hun til.

Markasamisk jordbruk

Dagens arena, Gállogieddi samisk friluftsmuseum, er et markasamisk kulturminne (til forskjell fra sjøsamisk eller reindriftsamisk). Markasamisk jordbruk har tidligere vært lite fokusert på i arbeidet med å dokumentere og verne samisk tradisjonell kunnskap, men hovedhuset på akkurat dette anlegget mottok faktisk verneprisen fra Fortidsminneforeningen Nordland avdeling i 2011.

Det var også året da registreringsprosjektet startet, i regi av Sametinget, Riksantikvaren og Klima- og miljødepartementet. Seks års arbeid har resultert i en samling på rundt 800 fredede samiske bygninger fra før 1925, fra Røros i sør til Tana i nord.

– Gállogieddi markerer avslutningen av et stort og viktig arbeid for å ta vare på vår samiske kulturhistorie, sa kronprins Haakon i sin tale før han ble servert lunsj i museets gamme og fikk møte tre unge guider som viste ham omkring i deler av museet.

Gállogieddi er et friluftsmuseum bygget rundt et typisk markesamisk gårdstun. Gården ligger helt oppunder fjellet med en fantastisk utsikt over nabobygdene og Ofotfjorden, og den første faste bosettingen her fant sted mot slutten av 1700-tallet.